Úrok (úroková sazba)

Nejdůležitějším pojmem u půjčky je výše úroku. Výše úroku udává kolik procent přeplatíte při splácení půjčky. U všech druhů půjček je velmi důležitý je pojem RPSN (roční procentní sazba nákladů).

RPSN

RPSN je ukazatelem na kolik je půjčka výhodná pro spotřebitele. Čím nižší je hodnota RPSN, tím výhodnější je půjčka pro spotřebitele.

Americká hypotéka

Jedná se o bezúčelový úvěr, který umožňuje financovat jakoukoliv vaši potřebu. Žadatel ručí nemovitostí u které musí prokázat její vlastnictví. Výhodou je nízká úroková sazba oproti spotřebitelskému úvěru. Díky tomu, že ručíte nemovitostí tak nepotřebujete ručitele. Nevýhodou americké hypotéky je počet dokladů potřebný pro její schválení – potvrzení o příjmu a doklady prokazují vlastnictví nemovitosti, kterou ručíte.

Splátkový prodej

Je velmi oblíbený a rozšířený. Poskytuje ho drtivá většina obchodů. Spočívá v tom, že za vybrané zboží zaplatíte jen část ceny neboli akontaci.
Akontace může být např. 10% z ceny zboží. Zbytek kupní ceny zboží pak splácíte měsíčně. Splátkový prodej můžete využít především na nákup elektroniky, počítačů atd.

Leasing

Leasing se využívá při nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby např. automobilů. Jedná se v podstatě o pronájem věci na předem sjednanou dobu. Pořízená věc je po dobu leasingu majetkem leasingové společnosti (zde je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem, kdy je pořizovaná věc ihned vaším majetkem) a vy ho této společnosti splácíte. Až po uplynutí doby leasingu je věc ve vašem majetku.

Kontokorentní úvěr

Jde o krátkodobý úvěr, který poskytují banky svém klientům – majitelům účtů. Majitel účtu tak může čerpat do mínusu. Úvěr je tak možné opakovat jakmile půjčku splatíte.

Spotřebitelský úvěr

Můžete využít na nákup např. elektroniky, automobilu nebo dovolené. Pro jeho získání budete potřebovat potvrzení o příjmu. Tato forma úvěru je velmi oblíbená.

Poskytovatelé rychlých půjček:

Výhody

 • Velmi rychle dokáže řešit vaše aktualní potřeby – např. nákup elektroniky, automobilu, vybavení domácnosti atd.

Nevýhody:

 • Za zboží zapltatíte víc než je jeho hodnota (hodnata zboží + úrok)
 • Musíte prokázat pravidelný příjem
 • Někdy je potřeba ručitel
 • Zřízení trvá delší dobu

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček neboli sjednocení půjček je operace, při které si můžete nechat sloučit půjčky od různých poskytovatelů do jedné půjčky.

Doporučuje se využít v momentě kdy nejste schopni splácet několik půjček najednou. Jednoznačnou výhodou konsolidace půjček je to, že se všechny půjčky sloučí do jedné a je možné si tak splátky rozdělit na delší časové období a tím si snížit měsíční finanční zatížení

Půjčka pro podnikatele

Jedná se o možnost jak může podnikatel financovat rozvoj firmy. Půjčky pro podnikatele a OSVČ nabízejí jak bankovní tak i nebankovní instituce.

 • Bankovní půjčka pro podnikatele – pro jejich získaní jsou potřeba kladné výsledky v daňovém přiznání a žádné závazky např. vůči finančnímu úřadu. Výhodou je rychlé vyřízení půjčky.

Poskytovatelé půjček:

Půjčka pro podnikatele

Jedná se o možnost jak může podnikatel financovat rozvoj firmy. Půjčky pro podnikatele nabízejí jak bankovní tak i nebankovní instituce.

 • Bankovní půjčky pro podnikatele – pro jejich získaní jsou potřeba kladné výsledky v daňovém přiznání a žádné závazky např. vůči finančnímu úřadu. Výhodou je rychlé vyřízení půjčky.
 • Nebankovní půjčky pro podnikatele – je nutná minimálně tříměsíční podnikatelská historie. Nevýhodou jsou vyšší úroky.

Půjčka pro OSVČ

Jedná se o možnost jak může podnikatel nebo OSVČ financovat rozvoj firmy. Půjčky pro podnikatele a OSVČ nabízejí jak bankovní tak i nebankovní instituce.

 • Bankovní půjčka pro podnikatele a OSVČ – pro jejich získaní jsou potřeba kladné výsledky v daňovém přiznání a žádné závazky např. vůči finančnímu úřadu. Výhodou je rychlé vyřízení půjčky.

Poskytovatelé půjček:

Půjčka pro podnikatele

Jedná se o možnost jak může podnikatel nebo OSVČ financovat rozvoj firmy. Půjčky pro podnikatele a OSVČ nabízejí jak bankovní tak i nebankovní instituce.

 • Bankovní půjčky pro podnikatele a OSVČ – pro jejich získaní jsou potřeba kladné výsledky v daňovém přiznání a žádné závazky např. vůči finančnímu úřadu. Výhodou je rychlé vyřízení půjčky.
 • Nebankovní půjčky pro podnikatele a OSVČ – je nutná minimálně tříměsíční podnikatelská historie. Nevýhodou jsou vyšší úroky.

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky neposkytují banky ale soukromé společnosti nebo jednotlivci. Výhodou nebankovních půjček je, že žadatel o půjčku není prověřován v registrech dlužníků a nemusí prokazovat za jakým účelem si půjčku bere. Mohou si tak půjčit i ti, kterým nebyla poskytnuta bankovní půjčka.

Nevýhodou je vyšší úrok a poplatky za zřízení půjčky. Pokud se někdo rozhodne pro nebankovní půjčku měl by si velmi pozorně prostudovat podmínky za jakých si půjčku bere. Nebankovní půjčky jsou rizikovější než půjčky poskytnuté bankou.

Poskytovatelé rychlých půjček:

Výhody:

 • Poskytovatelé většinou nepotřebují výpis z registru dlužníků
 • Peníze získate velmi rychle

Nevýhody:

 • Vyšší úrok
 • Ručení movitým i nemovitým majetkem
 • Celkově vyšší riziko

Bankovní půjčky

Bankovní půjčky mají nižší úrokové sazby a poplatky za vedení půjčky. Tyto půjčky jsou vhodné pro klienty, kteří neměli v minulosti problém se splácením půjčky. Banky jsou v současnosti velmi obezřetné a klienty si prověřují v registrech (doplnit odkazy na registry) dlužníků. Prověřením klientů v registru si tak banky vybírají bonitní klienty. Bankovní půjčky jsou pro klienta nejvýhodnější a jsou nejméně rizikové.

Poskytovatelé rychlých půjček:

Výhody:

 • Vzhledem k nižší úrokové sazbě jsou levnější
 • Peníze lze získat i bez prokázaní příjmu

Nevýhody:

 • Banky vždy nahlíží do všech dostupných registrů dlužníků

Co znamená pojem půjčka?

Jedná se o právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel na základě smlouvy o půjčce poskytne dlužníkovi dohodnutý finanční obnos. Předmětem půjčky nemusí být jen peníze ale jakýkoli majetek.

Obě strany si ve smlouvě o půjčce dohodnou podmínky pro poskytnutí půjčky. Povinností dlužníka je na základě smlouvy zaplatit ve stanoveném termínu věřiteli poskytnuté peněžní prostředky včetně úroků (pokud byly úroky ve smlouvě dohodnuty).

Poskytovatelé rychlých půjček

Bankovní rychlá půjčka

Nabízí je drtivá většina bank, které na našem trhu působí. Výhodou je nižší výše úroku. Nevýhodou může být, že banky požadují více informací např. výpis z registru dlužníku.

Poskytovatelé rychlých půjček:

Výhody:

 • Vzhledem k nižší úrokové sazbě jsou levnější
 • Peníze lze získat i bez prokázaní příjmu

Nevýhody:

 • Banky vždy nahlíží do všech dostupných registrů dlužníků

Co je pro vyřízení rychlé půjčky potřeba:

° požadovaná minimální věková hranice (většinou 18 let)
° doklad totožnosti
° doklad o výší příjmů (potvrzení od zaměstnavatele, nebo daňové přiznání)
° Česká státní příslušnost